Bana er opa på vintergreenar

Medlemsskap

KLIKK HER FOR Å MELDE DEG INN!

A. Medlemar med spelerett  (fritt spel)    
       
Tal år som medlem 1. år 2. år 3.år
Kategori (Prøvemedlemskap) (Opptrapping) (Frå 3. år full pris)
Seniormedlem 1500 3000 3500
*-Ektefelle/ sambuar 1500 2800 3100
Pensjonist (>= 67) 1500 2800 3100
*-Ektefelle/ sambuar   (>= 67) 1500 2500 2700
Medlemar som ikkje bor i Volda      
og Ørsta kommunar  1500 2800 3100
Fast årspris      
Junior 17-21 1500 1500 1500
Barn, 6-12 år 500 500 500
Barn , 13 - 16 år 600 600 600
Studenter 1500 1500 1500
       

B. Medlemar utan spelerett (greenfee)  

Fjernmedlemar       1000
Fjernmedlemar familiemedlemskap     1500
    
C. Anna
”Veien til golf” (GK-kurs) inkl. prøvemedlemskap 1 år  (junior-senior)                       1500
”Veien til golf” (GK-kurs) inkl. prøvemedlemskap 1 år  (barn)                       600
       
Tidlegare medlemar som ikkje har vore betalande medlemar dei siste 5 åra kan starte på "stigen" på nytt.
Det er ikkje lenger krav om kjøp av andel .      
       
Utmelding av klubben må skje før 31.12 i foregående år. Avgift på kr 450 ved utmelding i tidsrommet 01.01- 30.04. 
Ved seinare utmelding må det betalast full medlemskontingent.    
Lokale medlemar får utlevert kvittering for betalt kontingent. Orientering på heimesida vår.   
Orientering om betaling av kontingent kjem pr. e-post/ heimesida vår. Ved manglande betaling vert golfkortet sperra.
       
KONTONUMMER VOLDA GOLFKLUBB  ,  3991.40.37844  
       
Alle prisar NOK.