Bana er opa 

Medlemsskap

KLIKK HER FOR Å MELDE DEG INN!

Kontingentsatsar 2023

1. års ordinært medlem

1.500

2. års ordinært medlem

3.000

Ordinært medlem

3.700

Pensjonist (f.o.m. 67 år)

3.300

Barn (t.o.m. 10 år)

0

Barn (11-16 år)

500

Juniormedlem (17-21 år)

1.500

Studentmedlem

1.500

Ektefelle/sambuar til medlem

3.000

Fjernmedlem

1.000

Passiv medlem lokalt (utan spelerett)

1.000

Nabomedlemsskap

1.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidlegare medlemar som ikkje har vore betalande medlemar dei siste fem åra kan starte "stigen" på nytt. Det er ikkje lenger krav om kjøp av andel

Utmelding av klubben må skje før 31.12 i foregåande år. Avgift på kr. 450 ved utmelding i tidsromet 1. januar til 30 april. Etter 30. april må det betalast fullt medlemsskap.

Faktura vert sendt ut i mars/april etter at årsmøtet har vedteke satsane for året.

Ønskjer du å melde deg inn i klubben og ikkje har teke "Vegen til Golf" kurset tidlegare så må du ta dette kurset først. Kurset er på 12 timar. Teoridelen kan du ta i ro og mak heime som eit e-læringskurs. Den praktiske delen kan du enten ta i simulator (Strandgata i Ørsta) eller på drivingrangen (treningsområdet vårt i Vassbotnen) i lag med trenar, og i tillegg må du ha spel på bane i lag med trenar (eller andre). Prisen for kurset og medlemsskap første året er kr. 1.500 og kr. 500 for barn under 16 år.