Bana er opa 

Årsmøte 2021

Sakliste til årsmøtet i Volda golfklubb

Digitalt møte fredag 26. mars 2021 klokka 19

KLIKK HER LITT FØR MØTET FOR Å DELTA.

På grunn av smittesituasjonen så har styret bestemt at årsmøtet vert eit digitalt møte. NGF anbefalar at digitale årsmøte vert gjennomført med bruk av Microsoft Teams. Vi kjem på møtedagen til å legge ut lenke til møtet på denne sida. sakliste med lenke til dokument finn de under.

Brukarrettleiing på møter i Teams frå Norges Idrettsforbund. Om du har spørsmål til Teams eller gjennomføringa av det digitale møtet er det berre å ta kontakt med Olav.

 

1. Opning ved styreleiar

2. Godkjenne dei som har røysterett

3. Val av møteleiar og referent

4. Val av 2 personar til å skrive under protokollen

5. Godkjenning av innkalling

6. Godkjenning av sakliste

7. Godkjenning av forretningsorden

8. Styret si årsmelding for 2020

9. Revidert rekneskap for 2020 - Melding frå Kontrollutvalet

10. Behandle eventuelle forslag og saker

  • Ingen saker er meldt inn innen fristen.

11. Fastsette medlemskontingent/prisar for 2021

12. Vedta budsjett for 2021

13. Handsame organisasjonsplanen til klubben

14. Val

15. Premiering og takk

16. Avslutning