Bana er opa 

Årsmøte 2020

Sakliste til årsmøtet i Volda golfklubb

Volda Turisthotell 28. februar 2020 klokka 19.00

 

1. Opning ved styreleiar

2. Godkjenne dei som har røysterett

3. Val av møteleiar og referent

4. Val av 2 personar til å skrive under protokollen

5. Godkjenning av innkalling

6. Godkjenning av sakliste

7. Godkjenning av forretningsorden

8. Styret si årsmelding for 2019

9. Revidert rekneskap for 2019

10. Behandle eventuelle forslag og saker

  • Ingen saker er meldt inn innen fristen.

11. Fastsette medlemskontingent/prisar for 2020

12. Vedta budsjett for 2020

13. Handsame organisasjonsplanen til klubben

14. Val

Pause med pizza og loddsal


15. Premiering og takk

16. Medlemsmøte med diskusjon

17. Avslutning