Bana er opa

Førebels terminliste vil bli innlagt på heimesida vår i løpet av kort tid. Lista er foreløpig, då datoane for turneringar i NordVest Tour samarbeidet ikkje er heilt avklara.

Det er i år nytt turneringsystem i golfbox som byr på visse utfordringar for administrasjonen mellom anna vil ikkje den enkelte spelar førebels få tilgang til liste over påmelde spelarar når ein melder seg på scrambleturnering. Når du melder deg på vil du få bekreftelse frå golfbox. Elles er påmeldingprosedyren litt annaleis, ta kontakt med turneringskommiteen viss du har problem.

Vi startar opp onsdag 23.04 med scrambleturnering og så vekslar det med Toyota Tour og scramble kvar onsdag/laurdag (til hausten)  ut sesongen.

Første 18 hols turneringa Vårspretten blir søndag 03.05 deretter vekslar det mellom klubbens 18 hols turneringar og NordVest Tour.

Vi vil spesielt oppmode våre nye spelarar om å delta på scrambleturneringane, dette er lærerikt og du blir lettare kjent med andre spelarar.

Den stor turneringa i år blir IBulgaria som blir 31. mai. 1. premien her blir ein golftur til Bulgaria. Nærare orientering kjem seinare.

I slutten av juni er det planer om ei ”grillturnering” dette blir bestemt med ei vekes varsel når verutsiktene er gode.

Vi vil også vurdere ei nattgolf turnering i månadskifte sept./ oktober viss oppslutninga blir god.

Turneringnemnda

Du finn den førebelse terminlista her.

 

Tusen takk til dei som eg utfordra på å kome med tilbakemeldingar på testnettstaden. Eg trur eg har fått oppfylt dei fleste ynskja. Vervarsel er vel det einaste eg ikkje har fått inn. Eg har laga modulen og skal sjå om eg finn ein grei plass å putte den. 

Eg har fått lagt over alt som eg vil ha med meg frå den gamle nettstaden og har oppdatert informasjonen så langt som det er råd pr. dags dato.

Det er kun eg som er registrert som brukar på nettstaden i skrivande stund. Vi kjem ikkje til å ha ein "skjult" del på nettstaden lenger, så det er ikkje nødvendig for alle å registrere seg. Eg kjem til å registrere dei brukarane som skal publisere noko på nettstaden, men dei vert ikkje lagt inn før eg har laga ei lita brukarrettleiing. Eg håper at eg får tid til å lage det i nær framtid. Dersom nokon har noko dei vil ha publisert så kan dei sende det til meg.

For dei observante så manglar det ein del gamle artiklar. Ingenting er sletta!! Eg skal lage eit menyval som tek oss til artikkel arkivet.

Svein seier at terminlista snart er klar, så eg håper å få lagt den ut på nettstaden og i kalenderen på slutten av denne veka.

Dersom det er ting som de ser manglar, er feil, m.m. så må de ta kontakt med meg så vi får ordna det.

stemningsbilde

Her finn de papira til årsmøtet den 28. februar 2014 kl. 19.00.

Sakliste årsmøte

Vedlegg til saker:

Sak 6 - Årsmeldinga

Sak 7 - Rekneskap 2013

Revisorfråsegn

Sak 8 - Kontigent og prisar for 2014

Tilleggsopplysingar til sak 8.
"Styret foreslår uendra kontingentsatsar, men foreslår å redusere prisen på andel til kr 1500. Hovudgrunnen er å lette tilgangen på nye medlemar. Eitt anna moment er at vi  tidlegare har tatt bort kravet til andelar for alle over 67 år. Vi har nå fleire nye medlemar i 60 åra som kan risikere å måtte betale andelarar 1-2 år før dei slepp unna ved fylte 67. Det er også slik at prisar på andelar/aksjar i norske golfklubbar synest generelt å vere fallande. Fokus må vere på kontingentinntekter. "

Sak 9 - Budsjett 2014

Sak 10 - Val

Varsel om kontingentinnbetaling for 2014 vert utsendt pr e- post i neste veke.

Klubbkassa er slunken etter "vinteren" så vi ber medlemane halde betalingsfristen som vert sett til 15.03.2014.

mvh
Styret

BANA ER FRAMLEIS OPEN, MEN LITT AVHENGIG AV TEMPERATUR.

SOMMARGREENANE HAR RAUDE FLAGG OG SKAL KUN SPELAST PÅ NÅR DEN ER HEILT FRI FOR RIM.

VINTERGREENANE HAR GULE FLAGG. 

LITT INFO OM MERKINGA PÅ VINTERGREEN:

YTTERKANT GREEN MERKA MED GUL LINJE.

IKKJE ALLE HOLA HAR KOPP, MEN EIN GUL SIRKEL PÅ CA 1M DIA.

HAR DU BALL PÅ, ELLER INNAFOR SIRKELEN, ER DET EIN "GIVEN".

GRATIS VED, FØRST TIL MØLLA......der er sikkert nok til fleire.

Veden ligg utom løda ved driving rangen

Dette er ved fra området ved green 4 og det er berre å forsyne seg. Ta med hengar og gjerne motorsag, då den ligg i litt lange lengder.

 

Ved

Bana er open, men med forbehald. Det har vore og det er meldt kuldegrader framover og då er greenane svært utsatt for skade.

HOVEDREGELEN ER:

ER DER RIM PÅ GREENEN, SÅ ER DEN STENGD.

Banesjefen

Ole- Magnus Orlien tok sigeren i årets siste Toyota turnering med ei knallrunde på -2 på banas par. Dette er det beste resultatet som er registrert i Vassbotnen på ei 9 hols runde.

I GK klassa fekk også Leon Myrvåg eit godt resultat med – 6 under sitt par.

Med dagens kjemperunde tok også Ole- Magnus 1. plassen i Order of Merits for 2013.

På det offisielle turneringsprogrammet står det att ei turnering som vert ei 18 hols turnering laurdag 12.10 som avslutning på årets sesong.

T tour 12-2013

Resultat Herrer;

Plassering

Namn

Resultat

1

Ole- Magnus Orlien

-3

T2

Ole Flø

-1

T2

Sjur Hamar

-1

T4

Rune Strømmen

Par

T4

Johan Liadal

Par

T6

Rune Humberset

+1

T6

Idar Arne Rebbestad

+1

T8

Jan Egil Gretland

+2

T8

Jostein Digernes

+2

T8

Rune Hitland

+2

T11

Lars Kåre Vikestrand

+4

T11

Torleif Remme

+4

T13

Peder Barstad

+5

T13

Amund Yksnøy Bergmann

+5

T15

Svein Aasen

+7

T15

Jan Trygve Gretland

+7

17

Oddvar Stranden

+12

Resultat GK;

Plassering

Namn

Resultat

1

Leon Myrvåg

-6

Resultat Order of Merits 2013 ( dei 5 beste og 5 beste teljande runder)

Plassering

Namn

Ant. netto slag

1

Ole- Magnus Orlien

171

2

Svein Aasen

172

T3

Jan Egil Gretland

174

T3

Rune Strømmen

174

5

Johan Liadal

175

 

Golfturneringa RUUKKI Oen 2013 vart spela i Vassbotnen på søndag. Heile 28 deltakarar var påmelde til denne populære turneringa. RUUKKI baud på forfriskningar før og under tevlinga og som avslutning på ei vellykka turnering baud sponsoren på assortert utvalg av pizza.

Bana var i god stand og det vart tevla i ei klasse på stablefordpoeng.. Det var ei dame med i startfeltet Mari Chluba og ho gjorde like godt reint bord ved å vinne samanlagt med 42 poeng , ho vann også tevlinga om lengste utslag på hol 18. På 2. plass kom Lars Kåre Vikestrand med 41 poeng. 3. plass gjekk til Joar Voldsund med 40 poeng, han vann også tevlinga om nærast flagget på hol 16.

 009 1

Resultat :

Plassering

Namn

Poeng

1

Mari Chluba

42

2

Lars Kåre Vikestrand

41

3

Joar Voldsund

40

T4

Per Kristian Langlo

36

T4

Jan Erik Myklebust

36

T6

Kai-Are Strande

35

T6

Per Kristian Langlo

35

T8

Helge Haram

34

T8

Peder Barstad

34

T10

Sverre Berge Hustad

33

T10

Alf Aamås

33

T10

Arnfinn Strande

33

T13

Jo

han Liadal

32

T13

Amund Yksnøy Bergmann

32

T15

Webjørn Yksnøy Bergmann

30

T15

Idar Arne Rebbestad

30

T15

Jan Gundersen

30

T18

Olav Johansen

29

T18

Rune Hitland

29

T20

Terje Kalvatn

28

T20

Svein Aasen

28

22

Trond Are Ryste

27

23

Helge Eltvik

26

T24

Oddvar Stranden

25

T24

Jostein Digernes

25

26

Sjur Hamar

18

 

10 spelarar til start på laurdagens nest siste scrambleturnering i år. Dårleg ver gjorde nok sitt til at deltakararantalet vart lite.

Vinnarar vart Joar Voldsund/ Sjur Hamar med ei god runde på 35 slag.

Vi minner om avslutning på Nordvest Touren på Solnør på laurdag f.k. og vår neste Toyota Tour turnering som vert søndag 22.09 kl 1100.

Plassering

Namn

Slag

1

Voldsund /Hamar

35

2

Liadal/Hovde

36

3

Jan T. Gretland/Jan.E. Myklebust

38

4

W.Bergmann/Eikrem

39

5

Aasen /Digernes

42

6

Stranden/Myrvåg

43