Arbeid i Vassbotnen framover

Sjølv om vi i dag har hatt dugnad og tatt det som må til for at bana kan opnast så er det noko arbeid vi treng hjelp til i tida framover for at bana og tilhøyrande fasilitetar skal sjå innbydande ut. Det vi treng hjelp til er:

Takk for ditt bidrag til klubben!