Bana er no opna for spel på sommargreen

Bana er no opna for sesongen!

Dersom det kjem frost skal det IKKJE spelast på greenane, men vi satsar på at vinteren no har slept taket og at dette ikkje vert ei problemstilling. Då er det berre å ynskje medlemmer og gjestar ein fin golfsesong i Vassbotnen.