Turneringar

Turneringane utover hausten er no stort sett på plass - med nokre viktige endringar og forbehold.

17. sept. Toyota Tour 11. 

18. sept. NVT Ålesund - påmelding ligg som før under Sunnfjord Golfklubb.

24. sept. Toyota scramble.

25. sept. Minneturnering - Sjur Hamar.

1. og 2. okt. Klubbmesterskap.

7. okt. Nattgolf. (Viss vêret er brukbart)

9. okt. Toyota Tour 12. (Merk: Søndag)

 

Etter dette set vi opp turneringar med ulike speleformer søndagane så lenge bana og vêret tillet det.

Turneringsnemnda